Aby jak najlepiej przybliżyć Ci pojęcia związane z naszymi działaniami, stworzyliśmy dla Ciebie słowniczek pojęć. Zanim skontaktujesz się z nami w celu omówienia naszych usług, zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi hasłami.

Słowniczek

Content management system (CMS)

Content management system to programowanie służące do łatwego prowadzenia serwisu WWW i zarządzania jego treścią.

Dostępność

Określony stopień używania / kkorzystania przez daną grupę ludzi danego systemu.

User Experience (UX)

User Experience to tak zwane doświadczenie użytkownika, towarzyszące mu podczas korzystania z produktu.

Web Accessibility Initiative

Web Accessibility Initiative (WAI) jest to przedsięwzięcie W3C mające na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW Wśród osób wykluczonych społecznie.

Web Content Accessibility Guidelines

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) jest to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Web design

Web design jest to czynność polegająca na opracowaniu planu i zaprojektowania stron internetowych.

Web Developer

Web Developer jest to osoba odpowiedzialna za stworzenie kodu serwisu w danym języku programowania po stronie serwera.

WordPress

WordPress jest to system służący do zarządzania treścią (CMS) napisany w języku PHP. Służy głównie do obsługi blogów.

Strony dostępne cyfrowo

Aby pokazać Ci, jak dostępność cyfrowa wygląda w praktyce, zgromadziliśmy tu trochę linków, przykładowych witryn Internetowych, które naszym zdaniem są odpowiednio dostosowane.